Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Dharma

Het begrip "Dharma" is eigenlijk onvertaalbaar. Op dat punt toont het veel overeenkomsten met het Chinese begrip Tao, dat een centrale rol speelt in vooral Chinese filosofieën als het Taoïsme en het Confucianisme. Over Tao wordt gezegd: "De essentie van Tao is niet in woorden uit te drukken. Als het wel in woorden is uit te drukken, is het niet Tao.".

Het begrip "Dharma" wordt vaak gebruikt voor leringen die naar verlossing leiden; naar het beëindigen van alle lijden of naar een rechtvaardige sociale orde waarin alles en iedereen in harmonie en balans leeft met elkaar en de kosmos. Zo heeft iedere religie of levensfilosofie een eigen dharma in de betekenis van leer (niet te verwarren met de filosofische oorsprong van het begrip Dharma, zoals gebruikt in de religie-overstijgende Yoga). Het volgen van zo'n leer heet dan het “volgen van de dharma of de dharmaweg”. Zo volg je de Boeddha-Dharma (Sanskriet) of Buddha-Dhamma (Pali) wanneer je de leringen van Shakyamuni Boeddha volgt. En zo zou je het volgen van de leringen van Jezus Christus mijns inziens heel goed het volgen van de Christus-Dharma kunnen noemen.

Er is volgens mij slechts één Dharma, en één weg, maar er zijn net zoveel manieren om deze weg te duiden en te volgen als er mensen zijn. Het is de enige weg die je onmogelijk kunt verlaten maar wel kwijt kunt raken, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Waar het om gaat is dat je je bewust wordt, bent en blijft van het zoeken, vinden en bij de hoorns grijpen van de essentie van het bestaan, met het doel die thuis te brengen. Voor mij is de Dharmaweg de weg van het Tao, de weg van de Yoga, en de weg die Boeddha en Jezus wijzen - en die Mahatma Gandhi en Nelson Mandela gegaan zijn, ieder op hun eigen manier.

Hier mogen wat mij betreft nog meer figuren bij.


De os en zijn hoeder

De “os en zijn hoeder” is een in India ontstaan verhaal, dat tegenwoordig vooral geassocieerd wordt met Chinees-Japanse kunst, omdat het in 10 afbeeldingen vertelt waar het om gaat: Een boer gaat op zoek naar zijn os. Eerst zoekt hij naar sporen. Door de sporen te volgen vangt hij een glimp op van de os, om na enige tijd de os duidelijk in zicht te krijgen en te kunnen naderen. Dan pakt hij de os bij de horens, klimt op zijn rug en leidt hem naar de stal. Tenslotte gaat hij – nog onder het stof en de modder - voldaan naar de markt met zijn waar. 

De boer die zijn os kwijt is, staat voor de mens die zich afvraagt waar de essentie van het leven is gebleven. Die mens vraagt zich af: “Wat is de zin van het leven? Wat doe ik hier? Wie ben ik eigenlijk in het diepst van mijn wezen?” Wanneer hij op zoek gaat naar antwoorden, vangt hij af en toe een glimp op … tot hij het ziet! Maar dan is hij er natuurlijk nog niet. Het gaat er om het helemaal te vatten, het volledig te beheersen, er als het ware één mee te worden (op stal zetten). En dan het laatste: om met alles wat ervaren is gewoon door te gaan met het dagelijks bestaan, in dienstbaarheid aan anderen (naar de markt gaan). Dit verhaal geeft aan wat de dharmaweg is: je afvragen waar de os gebleven is; zoeken naar sporen; volgen van sporen; vinden en vangen van 'de os'; het thuisbrengen van de os en tenslotte doorgaan met leven alsof er niets bijzonders is gebeurd.  


Yin Yang
De boer en zijn os. Een metafoor voor het zoeken naar, vinden van en weer thuisbrengen van ...

Op diverse pagina's van deze website vind je informatie over hoe ik dat als Dharmapelgrim handen en voeten probeer te geven.

Ga naar: