Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Boeddha-Dharma

De Boeddha-Dharma is de leer die Gautama Boeddha gedurende zijn leven heeft verkondigd. Je zou die leer ook  het Boeddha-evangelie kunnen noemen, maar omdat het woordje 'evangelie' zowel in positieve als in negatieve zin nogal gevoelig ligt bij verschillende groepen mensen, is dat misschien niet zo verstandig. 

Er is al zoveel  geschreven over de Boeddha-Dharma, dat je zou kunnen gaan denken dat daar niets meer aan toe te voegen is. Dat is BIJNA helemaal waar. Het "bijna" zit hem er in dat alle boeken en websites die er zijn, nooit alle hoogst persoonlijke eigen ervaringen kunnen weergeven die mensen hebben met het volgen van de Boeddha-Dharma. En al zouden ze dat wel kunnen, dan nog zijn ze van ondergeschikt belang voor ieder individu die eigen ervaringen opdoet en eigen inzichten verkrijgt door zelf de Boeddha Dharma te interpreteren en in praktijk te brengen. Het is zoals een leraar mij voorhield: "Ik kan niet voor jou denken, niet voor jou voelen, en geen enkel inzicht voor jou verwerven, net zo min als ik voor jou kan eten en drinken, of voor jou naar het toilet kan gaan. Je zult het echt allemaal zelf moeten doen, wil je er iets mee opschieten." 

Boeddha heeft zelf klip en klaar gezegd: "Geloof niets, ongeacht waar je het hebt gelezen of wie het heeft gezegd, ongeacht of ik het heb gezegd, tenzij het overeenkomt met jouw eigen rede en gezond verstand". Het houdt in dat je alle afbeeldingen, gesproken en geschreven teksten (dus ook deze) kunt beschouwen als routebeschrijvingen van - en wegwijzers langs de weg. Je hebt alleen nooit 100% garantie dat een routebeschrijving klopt of dat een bepaalde wegwijzer de goede kant uitwijst. Er is maar één manier om daar achter te komen: altijd zelf blijven opletten en nadenken, zelf ervaren, zelf inzicht verwerven, en kritisch zijn wanneer je weer eens een nieuwe routebeschrijving of wegwijzer tegenkomt. De weg is er! En hoewel je de weg nooit kunt verlaten, kun je haar wel kwijtraken, maar gelukkig ook weer terugvinden. Zoals gezegd: wegwijzers bieden geen garantie. Ze kunnen - zelfs met de beste bedoelingen - zijn verdraaid en daardoor de verkeerde kant op wijzen. Ik denk daarbij aan "geleerde" commentaren op originele teksten; op commentaren op commentaren; én op met vuur en enthousiasme verkondigde "geleende" of zelfs "gestolen" inzichten - van lieden die slechts papegaaien wat zij ooit eens hebben gehoord maar nooit hebben geverifieerd door het zelf te ervaren.   

Wat en wie kun je vertrouwen? Waarop en op wie kun je varen of je kompas afstemmen? Dat is een goede vraag. Probeer zoveel mogelijk de meest oorspronkelijke teksten en leraren te vinden, en zoek vervolgens naar de intentie van de boodschap die daaruit naar voren komt. (Probeer als het om vertalingen gaat, meerdere vertalingen naast elkaar te leggen).

Wanneer je de kern van de Boeddha Dharma te pakken hebt, zul je overal in het dagelijks leven voldoende bewijzen vinden dat die kern helemaal klopt, tijdloos is en daardoor altijd actueel. Maar blijf kritisch. Ook en vooral naar jezelf. Toets de dharma altijd opnieuw aan de praktijk. Wanneer het de zuivere dharma is, zal deze je verder brengen. Is het niet de zuivere dharma, dan zul je vroeg of laat merken dat het ergens begint te schuren. Dat is allemaal niet erg. Wanneer je zoiets opmerkt, is dat een teken dat je bij moet sturen. Misschien is het zelfs nodig om helemaal om te keren, of een omweg te maken. Vergeet niet dat iedereen een eigen weg heeft te gaan en nooit exact dezelfde route door het leven kan volgen als wie dan ook. Je kunt het stuur van het dharmawiel daarom nooit loslaten of blind verder gaan. Blijf alert. En - niet onbelangrijk - neem ook je rust! Zoek de stilte op en luister. De weg zal je roepen.

De kern van de Boeddha Dharma vind je terug in de Vier Edele Waarheden. Alles wat daarna komt, is uitwerking, uitleg, toelichting en commentaar. Toets deze vier waarheden aan de praktijk van alledag en bewandel het pad kritisch: 

  1. Er is lijden (dukkha); 
  2. Er is een oorzaak van het lijden
  3. Er is een beëindiging aan het lijden
  4. Er is het Achtvoudige Pad dat naar beëindiging van het lijden voert. 


Ga naar: