Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Het Achtvoudige Pad

(deze pagina is in bewerking)

1. Juist begrip; 

2. Juiste gedachten / intenties; 

3. Juiste spraak; 

4. Juist handelen; 

5. Juist levensonderhoud; 

6. Juiste inspanning; 

7. Juiste indachtigheid; 

8. Juiste concentratie. 

Maar wat is juist? Dat is afhankelijk van de context. Er bestaat géén voor alle situaties en alle omstandigheden passende uitleg van het begrip "juist". Voor onervaren volgers van de Boeddha Dharma zijn er in de loop der tijden allerlei wetten, voorschriften, regels en richtlijnen opgesteld, maar bedenk dat hoe meer wetten, voorschriften, regels en richtlijnen er zijn, hoe meer overtreders en zondaars er zullen zijn. Wetten, voorschriften, regels en richtlijnen hebben nut als geleiderail, vangrail, wegmarkering, en verkeersbord op de dharmaweg, maar zij zijn de weg zelf NIET. 

Je bent niet de enige die de Boeddha-Dharma volgt of daarover nadenkt. Op dit moment zijn er miljoenen anderen die hetzelfde doen. Sommigen doen het zonder dat iemand het weet (misschien zij zelf ook niet!). Er zijn er velen die het doen volgens de regels van wat het kleine voertuig wordt genoemd (Hinayana Boeddhisme); anderen doen het volgens de regels van het wat het grote voertuig wordt genoemd (Mahayana Boeddhisme). En er zijn er die het doen zoals Dharmapelgrim: niet gebonden aan een duidelijk voertuig maar soms meeliftend met de een of ander. Formeel kun je jezelf pas "boeddhist" noemen wanneer je officieel je toevlucht hebt genomen tot de "Drie Juwelen":  

  1. De Boeddha
  2. De Dharma
  3. De Sangha. 

Volgens mij houdt 'toevlucht tot de Boeddha nemen' in dat je je vertrouwen geeft aan de Boeddha. 'Toevlucht nemen tot de Dharma' houdt in dat je erop vertrouwt dat de "De Weg en het gaan op die weg" leidt naar de uiteindelijke bestemming van alle bewuste wezens, dus ook naar jouw uiteindelijke bestemming. En 'toevlucht nemen tot de Sangha' houdt in dat je vertrouwt op de gemeenschap van alle mensen die samen met jou onderweg zijn, in vertrouwen op de Boeddha en de Weg. 

Ga naar:

sitemap