Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Mijn leraren

Onder mijn leraren bevinden zich mensen van alle leeftijden en uit alle geledingen van de samenleving. Ze zijn zich doorgaans niet bewust dat ze mijn leraren zijn. En vaak dringt dat besef ook bij mij pas later door: " hé ... ik kan van deze man, deze vrouw, dit kind iets leren!". Het zijn lang niet altijd de leukste lessen, maar juist die zijn vaak belangrijk.

Alle op deze pagina vermeldde personen, noem ik "voorgangers". Ik heb ze nooit in levende lijve ontmoet. Zij spreken echter tot op de dag van vandaag niet alleen tot mij, maar tot iedereen die luisteren wil. Het zijn universele leraren, voorbeelden, gidsen en wegwijzers.


Gautama Boeddha, 563-483 vC.

Hindoe Prins Gautama Siddharta, beter bekend als Boeddha:

"Geloof niets, ongeacht waar je het hebt gelezen of wie het heeft gezegd, ongeacht of ik het heb gezegd, tenzij het overeenkomt met jouw eigen rede en gezond verstand"

Zie ook: 

                         De Boeddha Dharma


Jezus van Nazareth, 483 - 516 na Boeddha.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (Math.5:9)

Zie ook: 

De Christus-Dharma

Jnanawatar Sri Yukteswar Giri (1855 - 1936)

In het voorwoord van het boekje "De Heilige Wetenschap" schrijft Paramahansa Yogananda onder meer: "Mijn leraar Sri Yukteswar had in hoge mate de bekwaamheid om de basale eenheid tussen de geschriften van het Christendom en die van Sanatam Dharma te kunnen onderscheiden."  

En ook: "De in "De Heilige Wetenschap" geciteerde Sanskriet-aforismen zullen veel licht laten schijnen op de Bhagavad Gita zowel als op andere grote geschriften van India".

Paramahansa Yogananda (1893 - 1953); leerling van Sri Yukteswar.

Een van de essentiële doelen van Yogananda's missie was "het openbaren van de volledige harmonie en basale éénheid van het orginele Christendom - zoals onderwezen door Jezus Christus - en de originele Yoga, zoals onderwezen door Bhagavan Sri Krishna; en om te laten zien dat deze beginselen van waarheid de algemene (ervarings)wetenschappelijke grondvesten vormen van alle waarachtige religies.

Paramahansa Yogananda stichtte in 1920 de Self Realisation Fellowship op in Los Angeles Californië. Ramakrishna (1836 - 1886) Stichter van de Ramakrishna Orde

Wees niet als een kikker in een put. De kikker in de put kent niets groters en mooiers dan zijn eigen put. Zo zijn alle onverdraagzame ijveraars: zij zien niets beters dan hun eigen geloof.

Swami Vivekananda (1863 - 1902), de beroemde leerling van Ramakrishna,

Lees: Zeven lezingen door Swami Vivekananda         © Copyright 2005 - Stichting Ars Floreat www..arsfloreat.nl -(Vivekananda)

Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986)

"De leringen van Christus zijn verschillend van de Kerk. De leringen van Boeddha zijn verschillend van het Boeddhisme, de georganiseerde godsdienst. De lering is één ding en de georganiseerde vereniging, de georganiseerde godsdienst, de georganiseerde lering is een ander ding, nietwaar?"

Rabindranath Tagore (1861 - 1941), dichter, roman- en toneelschrijver. De eerste Indiase winnaar van een Nobelprijs.

"Moge ik voor het einde van mijn reis, binnen mijzelf bereikende één die het Al is, en de buitenste schil weg laten drijven met de vloed, die de menigte is, op de stroom van toeval en verandering"

 

"Terwijl God wacht op het bouwen van zijn tempel met liefde, slepen de mensen stenen aan."  

 

 

(Rabindranath Tagore)

 


Sri Aurobindo (1872 - 1950) Indiaas vrijheidsstrijder, yogi, goeroe, hindoe-mysticus, filosoof en dichter.

Als je niet kunt maken dat God je liefheeft, maak dan dat Hij met je vecht. Als Hij je niet als minnaar wil omarmen, dwing Hem dan als worstelaar Zijn armen om je heen te slaan.       

De grootste verrukking na de liefde voor God is de liefde voor God in de mens; daarin kent men de vreugde van menigvuldigheid.             

God beminnen en de wereld uitsluiten is Hem intens maar onvolledig aanbidden.                  

(Sri Aurobindo)
Albert Einstein (1879 -1955)

Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het Boeddhisme. (Albert Einstein)


Mahatma Gandhi (1869 - 1948) - klik op de foto om de tekst te vergroten.

Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft."(Gandhi)


Ramana Maharshi (1879 - 1950) was een van helderste vertolkers van de Jnana Yoga en de Advaita Vedanta; misschien zelfs niet alleen voor deze tijd, maar door alle tijden heen. Wereldwijd hebben vele duizenden mensen zich door hem laten beïnvloeden, maar omdat hij geen leerlingen aannam en deze dus ook niet autoritair begeleidde kregen allerlei mensen de kans zijn leer in hun eigen leven toe te passen naar hun omstandigheden. Een belangrijk klein werk van hem is "Nan jar" ("Wie ben ik?"), opgenomen in een verzamelwerk. 

Goeroe Nanak (1469–1539)  - stichter van de Sikh-religie.

"Alle mensen zijn gelijk. Zij vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en een ieder kan de allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten oftewel op te gaan in die ÉNE Almachtige God".


Ga naar: