Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Yoga Lexicon

Mijn lexicon bevat een schat aan woorden en begrippen die direct of indirect met yoga te maken hebben, maar heeft niet de pretentie volledig te zijn. Hij  vervangt géén grote woordenboeken of encyclopedieën. Ik heb eigen keuzes gemaakt uit de vele betekenissen die woorden en begrippen kunnen hebben. Alle pagina´s blijven onder bewerking. Voorstellen tot wijziging / aanvulling van lemma's kunnen middels het contactformulier worden doorgegeven.

Klik op een letter:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M 

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Wanneer je dieper wilt doordringen in (mogelijke) betekenissen van een woord of begrip, adviseer ik je verder te zoeken, bijvoorbeeld op internet, en om gevonden betekenissen naast elkaar te leggen en in de context te interpreteren. Kortom: stel je eigen lexicon samen.

Ik heb géén gebruik gemaakt van bijzondere leestekens. Het gevolg is dat er uit de schrijfwijzen ook geen aanwijzingen voor uitspraak of beklemtoning zijn af te leiden.

Doordat veel vreemde woorden op verschillende manieren geschreven kunnen worden, is het verstandig om daar waar een woord of begrip ontbreekt, te zoeken naar een vergelijkbare ‘klank’ die mogelijk wél is opgenomen; bijvoorbeeld:

ae      à zie ook e

c        à zie ook k of s

s        à zie ook c

sh      à zie ook sj

u        à zie oe

enzovoorts.

De Nederlandse ‘oe’ klank (goeroe) wordt in veel talen als ‘u’ geschreven (guru).

Mijn voorkeur gaat uit naar ‘gewoon Nederlands’.

Beargumenteerde voorstellen tot wijziging / aanvulling van lemma's kun je middels het contactformulier doorgeven.