Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Bhakti Yoga.

Bhakti Yoga wordt in oosterse landen hoog gewaardeerd, maar krijgt in het westen nauwelijks aandacht. Bhakti is een woord uit het Sanskriet en betekent: liefde, toewijding, volledige overgave .... en dan speciaal aan De Geliefde. (Voor alle duidelijkheid: dat heeft niets met seks te maken). De belangrijkste kenmerken van bhakti yoga zijn:

  1. Liefde
  2. Volledige Overgave

Katholieke en protestantse christenen; soennitische en sjiitische moslims, boeddhisten, orthodoxe en vrijzinnige joden, zelfs atheïstische humanisten, kortom iedereen die zich vol overgave wijdt aan de Liefde voor "Dat-wat hem of haar overstijgt" (De Geliefde; God, Allah, JWHW, de Boeddhanatuur in ieder bewust levend wezen, etc.) is een bhakta. 

Wil je Bhakti Yoga beoefenen?

Bhakti yoga is geen kinderspel; noch een met rozenblaadjes bestrooide weg voor mensen die met hun hoofd in de wolken lopen. Je kunt "bhakti yoga" niet zomaar even aan en uit zetten. Het vraagt volledige overgave van je, en het verdraagt geen "alleen als ik zin heb" mentaliteit. Je moet bereid zijn ermee op te staan, er de hele dag mee rond te lopen en ermee naar bed te gaan. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan, opnieuw vallen en weer opstaan. Een leven lang. En als je een echte bhakta bent, wil je dat, want je hebt tenslotte alles over voor De Geliefde! Misschien besef je in het begin niet eens hoeveel ALLES is, maar geloof me:  dat is altijd meer dan je denkt te kunnen geven. Nee, geen geld, of zelfs maar "dingen". Het gaat om jou; om je hart, ziel, en je hele ZIJN. Daar draait bhakti yoga op uit. Dus weet waar je aan begint. 

De naam van De Geliefde. 

De Geliefde heeft talloze namen. Veel mensen noemen Hem GOD. Er zijn er ook velen die Haar "Goddelijke Moeder" noemen. christenen, moslims, joden, hindoes en boeddhisten gebruiken verschillende cultuurgebonden namen, zoals - in alfabetische volgorde: (JHWH); Abba; Adonai; Allah;Beminde; Brahma; Ganesha; Geliefde, God; Heer; Here Here; Jezus; Krishna; Moeder; Rama; Shiva; Vader; Vishnu ... enzovoorts. 

Hoe jij De Geliefde noemt, is aan jou. Laat jouw hart de keuze voor de naam of namen maken... want De Geliefde luistert eerder naar het fluisteren van jouw hart, dan naar het redeneren van je verstand. Je hoeft de naam ook aan niemand bekend te maken, anders dan aan De Geliefde zelf (die de door jou gekozen naam overigens al kent zodra deze in je opkomt).

Het beeld van De Geliefde.

Hoe jij je De Geliefde voorstelt, is aan jou. Misschien begin je met het beeld van een goddelijke vader of moeder; een goddelijke vriend of vriendin; een machtig persoon of een troostende macht... Of misschien heb je beelden voor je die je op tekeningen en schilderijen hebt gezien, of in beeldhouwwerken of houtsneden. Daar is niets mis mee, zolang het je helpt jouw hart aan De Geliefde te geven en je op De Geliefde te richten. Blijf alleen niet aan het beeld vasthouden. Je zult ervaren dat als jouw relatie met De Geliefde zich ontwikkelt, ook het beeld dat je van De Geliefde hebt zich ontwikkelt. Vasthouden aan een bepaald beeld belemmert jouw ontwikkeling naar verdieping van de relatie. Uiteindelijk voldoet geen enkel beeld, geen enkele voorstelling meer. De Geliefde blijkt tenslotte onvoorstelbaar.

Verlangen naar De Geliefde.

In de praktijk zijn slechts twee zaken van belang:

  1. De Geliefde verlangt er naar door jou bemind te worden.
  2. Jouw hart verlangt naar De Geliefde.

In deze volgorde is De Geliefde je altijd een stap voor. De Geliefde verlangt al naar jouw liefde voor jij een eerste gedachte aan De Geliefde hebt gewijd. Het tweede punt heb je min of meer zelf in de hand, of beter gezegd: in je hart. Je kunt Bhakti  yoga namelijk ook de discipline  noemen van "het gehoor geven aan het hartsverlangen naar De Geliefde". Geef dit hartsverlangen de ruimte en de nodige aandacht; alsof het een zaadje is dat voeding en water nodig heeft om te kunnen groeien. In het begin is het nog kwetsbaar en kan het gemakkelijk verdorren wanneer je er niet naar omkijkt, maar als je het cultiveert wordt het sterker en sterker, tot het diepgeworteld naar de hemel reikt en alle stormen kan doorstaan. 

Benaderen van De Geliefde?

Vraag nooit "Hoe moet ik De Geliefde benaderen", want dat is een onmogelijke vraag! Je MOET namelijk niets en geen mens kan jou voorschrijven hoe je De Geliefde behoort te benaderen. Bovendien is De Geliefde je ook op dit punt altijd voor. De Geliefde is jou altijd, overal en onder alle omstandigheden zeer nabij. Iedere beoefenaar van bhakti yoga vind De Geliefde uiteindelijk in zichzelf, dichterbij dan de adem; dichterbij dan de hartslag; dichterbij dan wat dan ook. Buiten jezelf kun je De Geliefde vinden in alles wat adem heeft; in alles wat leeft, en in alles waarbinnen zich ook maar iets roert, zelfs al is het nietiger dan een elektron. 

Wanneer je De Geliefde niet herkent - noch in jezelf, noch buiten jezelf - , komt dat doordat allerlei belemmerende factoren jou het zicht op De Geliefde ontnemen. Talrijke zaken verhinderen je De Geliefde te zien; te horen; te ruiken; te proeven en te voelen ...of zelfs maar in gedachten te nemen! De belangrijkste en moeilijkst weg te nemen belemmering is het EGO. Het ego is zeer vindingrijk en probeert hoe dan ook altijd op de eerste plaats te komen! Het is zelfs bereid én in staat zich bijzonder in te spannen om De Geliefde te benaderen, om zich daar vervolgens op te beroemen en op voor te staan. Vergelijk het maar met het maken van een selfie. Het ego wil best "een beeld" maken van de Geliefde, zolang het zelf maar scherp en voordelig op de voorgrond staat. Kortom: wanneer je De Geliefde serieus wilt benaderen, moet je om het eigen ego heen. Als dat lukt, zul je vroeg of laat De Geliefde ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht.

Nu je tot hier bent gekomen.... wil je nog steeds de weg van bhakti yoga volgen? Klik dan hieronder:

Bhakti Yoga in het dagelijks leven