Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Bhakti Yoga in het dagelijks leven

Doordat liefde voor De Geliefde zich door niets of niemand laat inperken;  kent bhakti yoga feitelijk geen wetten, regels en richtlijnen. Daar staat tegenover dat het zeker voor zoekende, onervaren of onzekere mensen positief kan uitpakken om wetten, regels en richtlijnen te volgen. Het geeft houvast. Tot je alles los moet laten ... los wilt laten ... los durft laten, om De Geliefde "in de armen te kunnen vallen" en met De Geliefde te kunnen versmelten.

Alleen of in een gemeenschap? 

Het is goed om jouw bhakti yoga aan te laten sluiten bij je opvoeding en bij de gemeenschap waar je bij hoort. Tenzij je daar juist mee wilt breken. Aansluiting zoeken bij een groep of gemeenschap van mensen waar jij inspiratie bij vindt, is goed, zolang je maar kritisch blijft. Laat je nooit door anderen opleggen hoe jij jouw relatie met De Geliefde moet zoeken, realiseren, onderhouden en verdiepen. Zoek de dialoog, maar ga niet in discussie.   

Kom je uit een hindoeïstische traditie? Ben je joods? Moslim? Of voel je geen enkele binding met welke religieuze traditie dan ook ... voor bhakti yoga maakt het allemaal niet uit. Er is voor iedereen een weg.

Beschouw de aanwijzingen voor bhakti-yoga hieronder als raadgevingen, die je serieus moet nemen, maar niet blind of slaafs op moet volgen:   

Met De Geliefde communiceren

Communiceren met De Geliefde gaat anders dan met mensen. Het lijkt vaak op éénrichtingsverkeer. Wanneer jij je tot De Geliefde richt.... met lofprijzingen; complimenten, dankzeggingen, opmerkingen, vragen ... komt er geen reacties zoals je gewend bent van andere mensen te krijgen. Dat kan erg frustrerend zijn, zo erg zelfs dat je op den duur stopt met communiceren. Omdat het toch geen zin lijkt te hebben. Tot je je realiseert dat De Geliefde voortdurend met je in contact staat en alleen al door dat "altijd in contact zijn met jou" ook constant met je communiceert.

Het meest nabij is De Geliefde in jouzelf. Je hoeft daarom ook niet hardop met De Geliefde te communiceren. Het is al voldoende wanneer je je in gedachten, in gevoel, in je intenties tot De Geliefde richt. Alles komt aan! Onmiddellijk en ongecensureerd. En op alles komt altijd een reactie. Ook onmiddellijk en onversneden. Vaak als een gevoelservaring; een ingeving; een opkomende gedachte; of als een spontaan beseffen. Dergelijke reacties kun je echter gemakkelijk mislopen, wanneer je ego te druk met zichzelf bezig is. Daarom is het zinvol regelmatig de stilte in jezelf op te zoeken en om het waarnemen van gevoelens, ingevingen, opkomende gedachten en elk intuïtief beseffen ruimte te bieden - en het ego opzij te schuiven en de mond te snoeren. Bijvoorbeeld door te (leren) mediteren.

De Geliefde is behalve in jou zelf, overal om je heen aanwezig, in alles en iedereen. Dat betekent dat je je in en door alles en iedereen direct tot De Geliefde kunt richten. Dat kan met klanken; geuren; vormen; bewegingen;

  • klanken: gesproken of gezongen woorden; "toeters en bellen"; muziek...
  • geuren: branden van wierook; strooien van bloemen; sprenkelen of laten verdampen van olieën ...  
  • vormen: kunstwerken; (on)bewerkte elementen uit de natuur; design ...
  • beweging: houding; mimiek; dans ...
  • aanraking: het geven van een hand; een liefkozende aai over de bol; het knuffelen van een boom; enzovoorts enzovoorts.

En dat alles kan zowel in positieve als in negatieve zin. Schelden is óók communiceren, net als vernielen, wegduwen, slaan, kwetsen. En of het nu positief of negatief is, ook nu komt en is er van De Geliefde altijd een reactie. Die reactie kan opnieuw alleen in jezelf te ervaren zijn (als gevoelservaring;  ingeving; opkomende gedachte; of spontaan beseffen) maar kan óók van buiten jezelf komen: een "toevallige" gebeurtenis; een "spontane" reactie van een ander (mens, dier of plant); een onverwachte wending in gebeurtenissen ... Eigenlijk is er van alles mogelijk.

Zo beschouwd is het hele leven één voortdurend communiceren met De Geliefde. Leven IS communiceren met De Geliefde! Om De Geliefde te kunnen verstaan (= de zin of bedoeling vatten) is het natuurlijk wél noodzakelijk om heel bewust te leven, anders ontgaat een en ander je volledig.              

De dag beginnen met De Geliefde

Begroet De Geliefde zodra je wakker wordt. Dat kan zonder plichtplegingen, maar een ritueel kan je helpen het niet te vergeten en het iedere keer met aandacht te doen. Het is iets tussen jou en De Geliefde, dus niemand hoeft het te zien of te horen, hoewel het prettig kan zijn om het met gelijkgestemden te delen. Door De Geliefde bij het ontwaken te begroeten en / of om kort daarna te communiceren dat jij samen met De Geliefde de dag begint, geef je kleur en richting aan alles wat komen gaat, tot je weer gaat slapen.

Welk ritueel? Er bestaan binnen verschillende gemeenschappen al allerlei "ochtendrituelen", maar je kunt er ook zelf een ontwikkelen. Een ochtendritueel is niets anders dan een dagelijks terugkerend gebruik waarin je een vast patroon volgt. Dat kan variëren van het verversen van bloemen voor een afbeelding, tot het lezen van een tekst, het zingen van een of meer liederen of het maken van diepe buigingen naar alle windrichtingen. Een half uur mediteren kan ook. Een kerkdienst houden ook. Waar het om gaat is dat het niet om ego's gaat, maar om aan De Geliefde (en daarmee ook aan jezelf!) aan te geven dat je de komende dag SAMEN ingaat.  

De dag met De Geliefde doorbrengen.

Sta verschillende malen per dag stil om jezelf opnieuw op De Geliefde af te stemmen. Goede momenten daarvoor zijn bijvoorbeeld: de overgang van ochtend naar middag, van middag naar avond en van avond naar nacht. Je kunt ook wanneer je ECHT stilstaat (in de file, in een lift, in een bushokje of waar ook) de gelegenheid te baat nemen om je in gevoelen en je denken opnieuw op De Geliefde te richten. Niemand hoeft dat te zien of te horen, want het iets tussen jou en De Geliefde. Hoe? Je kunt een lied voor De Geliefde zingen; de naam van De Geliefde in jezelf herhalen; ... naar De Geliefde (aanwezig in ieder mens tegenover je) glimlachen. En/of je kunt je houden aan de vaste gebedstijden van de gemeenschap waar je toe behoort. Het een sluit het ander niet uit. Waar het om gaat is dat je iedere gelegenheid die er is gebruikt om aandacht aan De Geliefde te schenken, zoals een echte minnaar of minnares dat doet aan degene die vurig wordt bemind.  

De Geliefde ontmoeten in alles en iedereen.

Je ontmoet De Geliefde in elk mens, in elk dier, in ieder insect en in iedere plant. Ja zelfs in ieder ding. Dat maakt alles en iedereen "heilig" want niets meer en niets minder dan een expressie van De Geliefde. Het is vaak moeilijk dat ten volle te beseffen, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met zaken als geweld, ziekte, verval, uitbuiting en ga zo maar door. Hoe kan De Geliefde aanwezig zijn in mensen die alles ontkennen waar jij in gelooft? Hoe kan De Geliefde aanwezig zijn in ongedierte; aardbevingen; bommen en granaten? Dat is de verkeerde vraag. De juiste vraag is precies het omgekeerde: hoe kan De Geliefde daarin NIET aanwezig zijn? Wie de eerste vraag stelt krijgt steevast de tweede vraag als antwoord... en moet deze vervolgens zelf beantwoorden. Wie de tweede vraag zelf rechtstreeks vanuit het hart aan De Geliefde stelt, krijgt als antwoord: nieuwe ogen, nieuwe oren, nieuwe zintuigen ... om zelf te ontdekken en te ervaren dat er niets buiten De Geliefde bestaat of zou kunnen bestaan. Soms, heel soms breekt dat inzicht ineens door, als een donderslag bij heldere hemel, inderdaad. Meestal gebeurt dat heel geleidelijk, beetje bij beetje ... waardoor je er geleidelijk aan kunt wennen. Zie dat als genade! Wanneer het inzicht ineens komt, is dat waarschijnlijk een verscheurende ervaring die jouw hele wereldbeeld op zijn kop zet, met jou innerlijke wereld erbij.  

Bhakti yoga stelt voor dat je ieder mens, elk dier, ieder insect, elke plant en zelfs elk ding tegemoet treedt als expressie van De Geliefde. OOK (en vooral) als die mens, dat dier, insect, plant of ding daar zelf (kennelijk) geen notie van heeft of kan hebben. Het gaat tenslotte niet om de materiële "buitenkant" (waar je soms echt voor moet uitkijken, af en toe zelfs ver van moet proberen te blijven) maar om de essentie. Respect = kijk opnieuw (re = opnieuw; "spect" komt van "kijken".)       

De Geliefde toezingen.

Zing voor De Geliefde een lied dat spontaan in je opkomt, met of zonder bestaande woorden. Zing een bestaand of zelf gecomponeerd lied... zingen is altijd goed wanneer het maar uitdrukt wat je voor De Geliefde voelt. En doet het dat niet, dan is het meestal ook wel goed zolang het De Geliefde maar niet ontkent.

Je kunt met overtuiging Psalmen zingen, of liederen uit een christelijke Gezangenbundel. Je kunt mantra's zingen, er zijn er genoeg uit hindoeïstische, boeddhistische en sikh-tradities. Je kunt kirtans zingen; gospels, spirituals... of popsongs. Ja, ook popsongs! Luister maar goed: er bestaan veel songs die direct of indirect over De Geliefde gaan of over zaken die De Geliefde aangaan. Je hebt ze in allerlei stijlen: van reggae tot hiphop, en van polderpop tot chansons. Luister eens goed naar teksten van bijvoorbeeld Bob Dylan of Leonard Cohen.

Zing! Zo vaak je wilt. Leg al je liefde voor De Geliefde er in.  

Voor de Geliefde werken.

Draag je dagelijkse arbeid aan De Geliefde op. Het maakt zwaar werk lichter; vervelend werk gemakkelijker vol te houden en prettig werk nog prettiger. (zie ook: Karma Yoga)  

De Geliefde behagen.

Je kunt De Geliefde behagen door De Geliefde iets te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen: geef bijvoorbeeld aan iemand die dringend iets nodig heeft; of geef iets aan een dier. Geef alleen niet omdat iemand anders jou vraagt of opdraagt dat te doen! Een afgedwongen of opgelegde gift is in deze niets waard. De kans dat het averechts werkt en negatief op jezelf terugslaat is groot: je kunt er een aversie tegen De Geliefde aan overhouden.

Bedenk dat De Geliefde óók in jou aanwezig is, en dat je daarom De Geliefde nooit kunt behagen door jezelf te schaden. Het gaat bovendien niet direct om materiële giften: een glimlach kost niets; een vriendelijk woord ook niet; evenmin als een helpende hand. Als iedereen wat aardiger is naar zichzelf én naar anderen, zal de hele wereld ervan opknappen. Het zal De Geliefde ongetwijfeld zeer behagen. Iemand moet er mee beginnen ...

Je behaagt De Geliefde ook door positief over De Geliefde te spreken. Of door gewoon je mond te houden als er niemand is die behoefte heeft om jou over De Geliefde te horen spreken. Het is beter te zwijgen dan om "parels voor de zwijnen" te gooien.

Denk na over De Geliefde

Wat weet je eigenlijk over De Geliefde? Doe je best De Geliefde beter te leren kennen door te proberen zoveel mogelijk over De Geliefde te weten te komen. Op die manier toon je niet alleen belangstelling, maar creëer je ook mogelijkheden om jou relatie met De Geliefde te verdiepen. Je ontdekt mogelijk aspecten van De Geliefde die je anders zouden ontgaan. (zie ook: Jnana Yoga)  

De Geliefde vertrouwen schenken.

Of De Geliefde werkelijk te vertrouwen is, op iedere mogelijke manier en in alles, is een vraag die alleen te beantwoorden is door De Geliefde onvoorwaardelijk te vertrouwen, op iedere mogelijke manier en in alles. Betekent dit dat jou nooit iets vervelends of zelfs ronduit naars kan overkomen? Een ongeluk? Bedrog? Verraad? Ziekte? Faillissement? Armoede? Of wat dan ook dat ongewenst is, pijnlijk of moeilijk te verteren? Nee, dat betekent het niet. Je zult net als ieder ander mens goed moeten uitkijken bij het oversteken van de straat! Je kunt niet leven alsof je zelf geen enkele verantwoordelijkheid hebt voor wat jou of anderen overkomt omdat De Geliefde wel zorgt dat er niets vervelends gebeurt. Zo werkt het niet. De Geliefde vertrouwen schenken houdt in: ongeacht wat je ook overkomt ... jouw hart en ziel in handen leggen van De Geliefde. Daar gaat het immers om.

Vertrouwen schenken houdt ook in: gevoelservaringen; ingevingen; opkomende gedachten; ieder spontaan beseffen aandacht geven en serieus nemen, vooral in situaties waarin je verstand je in de steek laat of waarin je ernstig twijfelt. Leg je twijfels neer bij De Geliefde... en sta open voor het onverwachte. Hier past wellicht een "grap", die echter duidelijk maakt wat de bedoeling is:

Er breekt een dijk door en het laag gelegen land zal onder lopen, tot zelfs de daken onder water staan. Een man klimt op het dak van zijn huis, en bidt tot De Geliefde: RED MIJ!  Er komt een roeiboot aan en de roeier roept: stap in!, maar de man op het dak antwoordt: NEE, DE GELIEFDE ZAL MIJ REDDEN ... en de roeiboot vertrekt. Het water stijgt, en de man klimt hoger. Er komt even later een vlot langs, met enkele mensen erop. Ze roepen: spring op het vlot...De man antwoordt: NEE, DE GELIEFDE ZAL MIJ REDDEN ... en het vlot verdwijnt uit zicht. Het water stijgt tot de nok, en de man klimt op schoorsteen. Er komt een helikopter en men laat een touwladder zakken... maar de man roept: NEE, DE GELIEFDE ZAL MIJ REDDEN ... Het water stijgt verder. De man verdrinkt. Hij komt in de hemel en staat daar boos voor De Geliefde. "Waarom hebt U mij niet gered?" huilt hij. De Geliefde kijkt verbaasd en zegt: "Ik heb een roeiboot, een vlot en een helikopter gestuurd ... maar je wilde niet mee." 

De Geliefde gehoorzamen.

Gehoorzamen betekent: bereidwillig bevelen of aanwijzingen opvolgen. De Geliefde geeft echter nooit bevelen ... mensen doen dat. Sommige mensen beweren dat zij weten wat De Geliefde hen (en anderen) beveelt, maar "bevelen opvolgen" staat haaks op "gebruik maken van de vrije wil". (zie ook: karma yoga). Aanwijzingen dan ... De Geliefde geeft wel aanwijzingen, op allerlei manieren, maar een aanwijzing laat ruimte om het anders te doen. Zonder die ruimte zou een aanwijzing immers een bevel zijn. Door aanwijzingen van De Geliefde op te volgen - aannemende dat je ze verstaat - ben je niet zozeer gehoorzaam maar vooral vertrouwend. (Lees wat hierboven daar over is geschreven.).   

Het met De Geliefde oneens zijn.

Waarom zou je het altijd met De Geliefde eens moeten zijn? Waarom zou je het zonder meer altijd eens moeten zijn met alles wat De Geliefde doet of laat doen, dan wel laat gebeuren? Geliefden kunnen van mening verschillen. Dat is niet meer dan normaal. Hoewel jij en De Geliefde in het diepst van jouw wezen één zijn, ben jij in het dagelijks leven hier op aarde de minnaar, degene die De Geliefde bemint (vice versa). Je bent een zelfstandig denkend en voelend mens en je vormt als zodanig jouw eigen meningen, trekt jouw eigen conclusies en kiest jouw eigen standpunten. Op al die punten kun je het met De Geliefde oneens zijn, in die zin dat je de mening van De Geliefde niet deelt (zo je die al meent te kennen)'; een andere conclusie dan De Geliefde trekt (zo je al over dezelfde informatie meent te beschikken) en een ander standpunt kiest (desnoods tegenover De Geliefde). Prima. Ga de dialoog maar aan! Bijvoorbeeld zoals Abraham deed; of Job (Bijbel); of Arjuna (Bhagavad Gita). De Geliefde serieus nemen, betekent dat je ook jezelf 100% serieus moet nemen! In de dialoog kom je er vervolgens samen wel uit.          

De Gita is een weergave van de dialoog tussen Krsna en Arjuna. Het is het boek van Yoga bij uitstek.


Boos zijn op De Geliefde.

Je hoeft echt niet altijd maar alles fijn of geweldig te vinden wat je van De Geliefde krijgt of meent te krijgen. Dat geldt voor alles dat je met De Geliefde in verband kunt brengen. Boos op iemand zijn, is vele malen te verkiezen boven onverschillig staan tegenover die persoon. Dat geldt ook voor De Geliefde. Boos op De Geliefde zijn is altijd beter dan onverschilligheid. Het betekent immers dat je de moeite neemt de confrontatie aan te gaan, de ander te laten weten hoe jij ergens over denkt, wat je voelt, enzovoorts. Blijf echter wel open staan voor die ander, zodat je het samen ook weer goed kunt maken. 

Jezelf voorbereiden op het ontmoeten van De Geliefde (sterven).

Aan het einde van het leven wacht de dood. Dat is de deur, de poort of doorgang waarachter je een ontmoeting "van aangezicht tot aangezicht" met De Geliefde mag verwachten. Bereid je daarop voor. Wacht daar niet mee tot je oud en der dagen zat bent, zoals dat heet. Niemand weet wanneer het moment van sterven komt, hoe dat precies zal gaan en onder welke omstandigheden het gebeurt. Het kan vandaag zijn, of pas over jaren. Als je bhakti yoga beoefent, bereid je je op het (mogelijk onverwachte) sterven voor, door héél bewust te leven met de zekerheid dat het leven nooit gegarandeerd alsmaar doorgaat. Het besef van sterfelijkheid kan ook het besef zijn van onderweg zijn naar De Geliefde. Zorg ervoor dat "je koffer" altijd gepakt staat voor het moment waarop je geroepen wordt. Vul die koffer met Liefde voor De Geliefde: met herinneringen aan die Liefde die je met anderen hebt gedeeld, aan anderen hebt doorgegeven, van anderen hebt ontvangen enzovoorts. Houd niets bij je dat de reis zwaar kan maken. Zorg ervoor datje licht kunt reizen.

Aanbevolen:

  • boeken van of over Ramakrishna en Vivekananda; Franciscus van Assisi; Theresa van Lisieux; en vele andere mensen die een leven vol Liefde voor De Geliefde hebben geleid.