Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Karma Yoga in het dagelijks leven

Karma yoga is: belangeloos handelen vanuit en in het besef dat alles in essentie EEN is. Je kunt niet een of meerdere malen per week "een uurtje" karma yoga beoefenen! Het is 24/7 of het is niet! Centraal staat de innerlijke gesteldheid waarmee je handelt, direct gevolgd door het waarom of het doel van de handeling.

Beschouw de aanwijzingen voor karma-yoga hieronder als raadgevingen, die je serieus moet nemen, maar niet blind of slaafs op moet volgen:  

Instelling 

De instelling waarmee je handelt, heb je in beginsel zelf in de hand! Daarvoor is zelfkennis nodig. Zonder zelfkennis ken je jou instelling(en) niet of onvoldoende. Het gaat daarbij vooral om jou geesteshouding, gezindheid, mentaliteit. Deze instellingen zijn in de loop van jouw leven tot stand gekomen. Ze zijn voor een groot deel het resultaat van jou opvoeding en vorming door ouders, leerkrachten en vele anderen. Maar vanaf het moment dat je een zelfstandig denkend en handelend persoon bent, zijn ze jouw verantwoordelijkheid. Wil je karma yoga beoefenen? Dan is het belangrijk dat jij jouw eigen geesteshouding, gezindheid en mentaliteit kent, en beseft wat jouw werkelijke motieven zijn om te doen of te laten wat je doet of laat!

De dag beginnen.

Een goed begin is het halve werk, luidt een bekend gezegde. Dat geldt zeker  voor karma yoga. Zorg ervoor dat je de dag met de juiste instelling begint, ongeacht wat er in je agenda staat. Maar wat is de juiste instelling? Dat is ingesteld zijn (jezelf instellen op)

  1. bewust handelen;
  2. belangeloos handelen;
  3. onzelfzuchtig handelen;
  4. offerend handelen.

Bewust handelen

Je handelt bewust wanneer je beseft dat je altijd twee keuzen hebt.

a) de handeling verrichten (Doen);

b) de handeling NIET verrichten (Laten).

Dit lijkt zwart wit, maar omdat iedere keuze onmiddellijk weer tot nieuwe keuzen leidt, is de realiteit "grijzer". Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de handeling uit te voeren:

  • niet nu maar straks (tijdstip);
  • niet zo maar op een andere manier (werkwijze);
  • niet hier maar dáár (locatie); 
  • niet hiermee maar daarmee (middelen); 
  • alleen of samen met iemand anders (individueel of in gemeenschap);

Enzovoorts...  Wat je ook kiest, het heeft altijd consequenties, volgens de wet van oorzaak en gevolg. En laat dat nu precies zijn waar het bij karma yoga om gaat! Beoefenen van karma yoga houdt in: bewust kiezen! DOEN of LATEN.

Onbewust handelen

De meeste handelingen die je verricht, zijn routines waar je niet meer bij na hoeft te denken. Je doet ze op de automatische piloot: lopen, fietsen, deuren openen en sluiten, eten en drinken... eigenlijk heel veel. Een goede oefening om je daarvan bewust te worden, is om af en toe eens handelingen in "slow motion" te verrichten, terwijl je iedere fase van de handeling voor jezelf benoemt: "ik til mijn voet op, verplaats mijn voet naar voren, zet mijn voet neer, wikkel de voet af ... " of "ik pak de deurklink, druk de klink naar beneden, trek aan de deur, laat de deurklink los, ga de deuropening door, pak de deurklink (andere) beet, trek de deur achter mij dicht ..."

Realiseer je dat je steeds opnieuw keuzen hebt! Je kunt besluiten je voet NIET op te tillen, je voet NIET te verplaatsen, Je voet NIET neer te zetten of je voet NIET af te wikkelen. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat je stopt met lopen. Hetzelfde geldt voor door een deur gaan: Je kunt ervoor kiezen NIET door die deuropening te gaan, de deur NIET achter je te sluiten ... enzovoorts. De gevolgen zullen waarschijnlijk niet spectaculair zijn. Maar daar gaat het niet om. Belangrijk is te ervaren dat je serieel keuzen hebt, en dat onbewust handelen betekent dat je in feite vele keuzen voor jezelf hebt ingeprogrameerd.   

Belangeloos handelen

Doe wat je doen moet, omdat het juist is het te doen, nergens anders om. Verlang geen andere beloning dan de ervaring. Wees onbaatzuchtig. Maak je niet druk over het oordeel dat anderen vellen over jou werken, wanneer je naar eer en geweten je best doet. Verlang én verwacht geen beloning voor goede werken.

Verwacht geen waardering voor wat jij noodzakelijk vind te doen. Maak je ook niet druk over mogelijke afkeuring, tegenwerking of erger wanneer jij handelt vanuit het besef dat jouw handelen noodzakelijk is. Misschien ben je zelfs wel de enige die de noodzaak ziet!

Onzelfzuchtig handelen


Wu wei

'Wu wei' is een begrip uit het taoïsme, dat ook van toepassing is op karma yoga. Het betekent:'handel door niet te handelen'. Deze schijnbare paradox stelt de actie boven de persoon die de actie uitvoert. Het is een oproep om je niet te vereenzelvigen met de handelingen die je verricht. Jij bent het instrument zonder welke de handeling nooit verricht zou kunnen worden. Dat roept natuurlijk de vraag op wie de "doe-er" is ofwel degene die het instrument hanteert. Het ligt voor de hand om te zeggen "IK". Want hoe snel zeg je niet: "Ik doe dit en ik doe dat". Wu wei is handelen zonder ego, zonder een "IK" dat met met de eer kan gaan strijken, of dat zich over uitblijvende resultaten kan beklagen.

Niets doen is ook handelen

Dat niets doen ook handelen is, houdt in dat het nalaten van een actie waar actie mogelijk is, beschouwd wordt als een handeling. Een duidelijk voorbeeld: wanneer je iemand van de verdrinkingsdood zou kunnen redden door in het water te springen en je doet dat vervolgens niet, handel je toch (in dit geval met de dood van de drenkeling tot gevolg). Dit is natuurlijk een zeldzaam voorbeeld, maar er zijn talrijke minder aansprekende voorbeelden te bedenken, zoals: je kunt een hulpbehoevende helpen een drukke weg over te steken, maar je doet het niet (met als gevolg dat de hulpbehoevende lange tijd noodgedwongen blijft wachten tot er zich eindelijk een gelegenheid voordoet om zonder hulp over te steken).

Moet je dan altijd helpen waar je kunt? Nee! Dat is ook weer niet nodig en zelfs ongewenst. Zo moeten ouders hun kinderen juist niet helpen bij activiteiten die de kinderen veilig kunnen aanleren, ook als dat geknoei, rommel en ongemakken (voor de ouders) met zich meebrengt. Hoe kunnen de kinderen anders leren zelfstandig handelingen te verrichten? En ook in revalidatiecentra wordt aan revalidanten regelmatig bewust hulp onthouden omdat dit onthouden van hulp juist hun revalidatie bevordert. Dit bewust niet-helpen, is een mooi voorbeeld van professioneel "bewust niets doen is ook handelen".

Zoek en bewaar de balans. 


Streef naar harmonie


Let op ritmes  

(wordt vervolgd)

Voor de Geliefde werken.

Draag je dagelijkse arbeid aan De Geliefde op. Het maakt zwaar werk lichter; vervelend werk gemakkelijker vol te houden en prettig werk nog prettiger. (zie ook: Bhakti Yoga )  

Aanbevolen:

  • >